Gašini biseri

 

dr Gavrilo-Gaša Vuković, 1933-2008

 

Hvala Kseniji, koja je zapisala, sačuvala i prekucala bisere našeg dragog profesora fizike: